อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ มีชื่อเรียกตามราษฎรว่า น้ำตกปากรอง ตั้งอยู่ที่บ้านปากรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ ห่างจากตัวจังหวัดราว 145 กม. เป็นน้ำตกที่งดงามมากมายในจังหวัดพิษณุโลก มีถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามไม่เหมือนกันออกไป และก็ตั้งชื่อตามนามธิดาท้าวสามลในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทอง โดยเฉพาะชั้นที่ 3 แล้วก็ 4 น้ำตกจากผาสูงราวๆ 10 เมตร แผ่เป็นฝอยกระจัดกระจายทั่ว ชั้นที่เป็นแอ่งใหญ่ที่สุดเป็น ชั้นที่ 1 การปีนเขาเพื่อขึ้นชมน้ำตกทั้งยังเจ็ดชั้นน่าสนุกมาก บางตอนก็เป็นที่สูงชันจำเป็นต้องอาศัยเถาวัลย์ห้อยโหนขึ้นไป บางตอนเป็นช่องแคบๆจำต้องเอียงตัวเดิน บางตอนก็จำเป็นต้องคลาน แม้กระนั้นเมื่อไปถึงบริเวณน้ำตกแล้วจะหายอ่อนแรงทันที ยิ่งกว่านั้นในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการยังมีสถานที่น่าดึงดูดอื่นๆตัวอย่างเช่น เขาหินแดง น้ำตกทุ่งนาจาน ผากระดาน ถ้ำน้ำมุด ถ้ำกา ที่มาที่ไปของอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ เริ่มจากกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในท้องที่ตำบลนครชุม ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอชาติตระการ แล้วก็อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก (นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา) ขอให้กรมป่าไม้เข้าจัดแจงพื้นที่เขาย่าปุกให้เป็นวนอุทยานเพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้ แล้วก็ป่าต้นน้ำของลำแควน้อย ในปี พ.ศ.2523 ได้เริ่มการสำรวจรวมทั้งตั้งขึ้นเป็นวนอุทยานน้ำตกชาติตระการ ถัดมาในมีนาคม พ.ศ.2525 ก็เลยได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นอุทยานน้ำตกชาติตระการ ภายหลังได้มีการสำควจเพิ่มเติมอีกและก็รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2530 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของไทย ภาวะพื้นที่โดยปกติเป็นแนวเขาและภูเขาสูงซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำ ของแม่น้ำหลายสาย เทือกเขาโดยมากเป็นเทือกเขาหินทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าผารอบๆน้ำตก เนื่องจากว่ามีเหตุที่เกิดจากการจัดลำดับตัวของชั้นหินทรายที่ทับถมกันมาเป็นระยะเวลานาน การเดินทางไปน้ำตกชาติตระการนั้น ถ้าเกิดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวให้ใช้ทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก เมื่อถึง กิโลเมตร ที่ 68 (บ้านแยง) เลี้ยวซ้ายไปสู่เส้นทางหลวงเลข 2013 ซึ่งเป็นทางสู่อำเภอนครไทยประมาณ 29 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอชาติตระการไปอีกประมาณ 38 กม. จะมีทางแยกขวาอีก 10 กิโลก็จะถึงน้ำตก หากเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทางให้ขึ้นรถสายพิษณุโลก-ชาติตระการที่สถานที่ขนส่งพิษณุโลก รถออกวันละ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 6.00-16.30 น. เมื่อถึงอำเภอชาติตระการแล้วต่อรถสองแถวชาติตระการ-บ้านนาดอนเข้าไปยังน้ำตก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

casino casino terpercaya casino online